Ставайки партнцор?

Ставайки партньор Вие ще подпомогнете развитието на читалището и неговата дейност.

Ако сте фирма?

Банер (логото или снимка) на фирмата ще бъде поставен в сайта на читалището. Името на фирмата направила дарение ще бъде упоменато в списъка с нашите партньори.

Ако сте частно лице?

Името на лицето направило дарение ще бъде упоменато в списъка с нашите партньори.

Видове дарения

Даренията може да са под следната форма:

ФИНАНСОВИ - с предоставяне на парични средства.

МАТЕРИАЛНИ - с услуги или вещи в полза на читалищната дейност.

СТАНИ ПАРТНЬОР

Ставайки партньор Вие ще подпомогнете развитието на читалището и неговата дейност.
От наша страна ще получите:
Банер (логото или снимка) на фирмата ще бъде поставен в сайта на читалището. Името на фирмата или частното лице направила дарение ще бъде упоменато в списъка с нашите партньори.

"Да запазим българските ценности, традиции и обичай."

ЧАСТНИ ЛИЦА

"Подай ръка на българското Народно читалище"

Тук съвестни граждани, които искат да подпомогнат развитието на читалището и неговата дейност, могат да направят скромно дарение.

ФИРМИ

"Подай ръка на българското Народно читалище"

Тук фирми, сдружения или фондации, които искат да подпомогнат развитието на читалището и неговата дейност, могат да направят скромно дарение.

ЧАСТНИ ЛИЦА:

 

ФИРМИ: