СЪСТАВИ

Народно читалище

„Христо Ботев – 1884“

ВОКАЛНА ГРУПА ЗА ГРАДСКИ ПЕСНИ „РОСЕН ЗДРАВЕЦ”

Вокалната група за градски песни е създадена през 1999 година по инициативата на Валентин Иванов и Добринка Илиева.

За ръководител е поканен Росен Илиев, а корепетитор става секретаря на читалището Валентин Иванов.Богат е репертоара на групата, който  наброява над 70 песни.

Сполучливи и красиви са сценичните два тоалета, закупени за групата.

Участвали са  в: „Старопланински събор Балкан фолк” –Велико Търново,в ТВ „Скат” в предаването „Ако зажалиш”, „Пей сърце” в гр.Кюстендил,  във фестивала „Под липите златен прах се рони” в гр.Стара Загора , във фестивал на руската песен във гр.Сливен и ежегодно във фестивала „Песента е дар от Бога”- гр.Златица и в първият фестивал на шлагерната песен в с.Чавдар.

 А от 2015 година до момента ръководител на Вокална група за градски песни „ Росен здравец” е Данаил Тотев.

 

Дългогодишни Участнички в групата са:

Недялка Лачева

Елисавета Хрискова

Стефка Г.Горгорова

Нонка Вълкова

Добринка Илиева

Мариана Панчева

Мария Тодева

Параскева Козарова

Петранка Нончева

Радка Мирчева

Фимка Хрискова

Параскева Гайдарова

Иванка Лисева

ЕСТРАДЕН СЪСТАВ

Естрадният състав при читалището води своето начало през далечната 1965 година.Множеството талантливи мирковски  певци на разнообразни по жанр песни решават да създадат естраден състав, който съвместно с наложилите се театрали да изнасят програми във връзка с различни мероприятия, както в селото, така и по други сцени из средногориският район.

Пръв ръководител още през 1965 година става акордеонистът Николай Хар.Тотев.

Първите изпълнители са били:Цветанка Данкина,Николина Стефанова,Верка Павлова,Стоянка Кръстева,Мария Харалампиева,Милка Панчева,Йорданка Домбева,Кирил Домбев,Емил Петров,Любомир Петров,Станчо Маринков,Станко Шопов,Никола Д.Козаров,Васил Касабов,Христо Коленцов,Цвятко Мутафов,Цончо Воденичаров,Трифон Георгиев,Мария Гинина,Иван Домбев,Анастасия Стефанова,Мария Шопова,Стефан Бабуров,Филип Велчев,Георги Ив.Балев,Мария П.Карагеоргиева,Тота Г.Карагеоргиева и Мария Г.Вътова.

През 1967 година ръководител става Любомир Петров, а през 1975 година Емил Петров.

Естрадният състав се оборудва с всички видове музикални инструменти необходими за оркестъра.

Дългогодишни инструменталисти са били:Харалампи Нончев, Христо Нончев, Николай Къркеланов, Иван Йотин, Иван Папазов, Любомир Петров, Станчо Маринков, Нешко Бедрозов, Добри Козаров,Емил Петров , Методи Станчев и Георги Лалов.

Изявени и обичани певци са били: Димитър Вацов, Стефка Бъкина,Цветанка Данкина, Христина Кренева, Евгения Духлакова,Цветанка Ив.Стойкова,Дора Попова.

А днес ръководството на естрадният състав е изключително от самодейци-участници в състава.

Те подбират своят репертоар и няма участия на читалището, където да не се включват.

Това са:Анна Илинова, Надка Стефанова, Добри Н.Козаров, Мария Текерлекова, Светла Филипова,Цветанка Данкина, Станислав Димитров, Николина Димитрова,Мартин Димитров, Васил Василев, Добринка Илиева, Валентин Иванов и Мария Станчева.

ФОЛКЛОРЕН СЪСТАВ

През зимата на 1986 година по инициатива на Цонка Маринкова, Мария Гинина и Добринка Илиева беше сформирана фолклорна група с цел изучаване и възпроизвеждане на народни обичаи и народни песни.

Като началото групата наброяваше 45 участника.

Инициаторите се свързаха със стари хора от селото, които по памет разказваха за обичаите, пееха песни, като се записваха текстове и музиката.

Най-голяма помощ  на групата оказаха Тота и Мария Карагеоргиеви.

Към състава непрекъснато се привличаха млади изпълнители.

Наред с изучаване на народните песни и обреди се издирваха и носиите типични за Мирково.

От старите сандъци на баби и прабаби се извадиха на бял свят:гайтанлии сукмани,ситно диплени бръченици,чапразлии колани,  шарени чорапи, пъстро тъкани престилки, зелени кърпи със сарафлъци, кенарени ризи с везани пазви, пендари, сребърни гривни и кръсчета.

От „Родопа” бяха издействани свински кожи, които бяха разпънати, изсушени от тях се ушиха свински цървули.

Най-голямо съдействие оказваше Цанка Кадиева, която саморъчно изработваше макети на необходимият реквизит за възстановяването на обичаите.

Още през същата година на Петия  Национален събор на народното творчество в гр.Копривщица беше представен обичаят „Гергьовден”, който завоюва бронзов медал.

Овчарската носия носител и притежател на която е Никола Дешов беше отличена със златен медал, а жетварската носия представена от Мария Р.Бикова също беше класирана.

Фолклорният състав е участвал в шести, седми, осми събор на надпяванията в гр.Копривщица и редици прояви организирани от читалището.

Няма празник в който под такта на духовата музика да се завие мегданското хоро, водено от Георги Карагеоргиев, Стоимен Пенчев, Атанас Козаров и Цвятко Джамбазов.

Фолклорната група има в репертоара си над 120 песни и възстанови следните обичаи:Гергьовден, Пеене на пръстените,Сватба, Бабин ден, Седянка,Вайдудула, Бъдни вечер, Лазаруване, Коледари, Пеене на брада , Вършитба и много други.

Неколкократно са правени записи от БНТ и Националното радио.

Състава гостува  през 2007 г. в предаването   „От Българско по Българско” с обичая „Гергьовден”.

През 2009 в  БНТ самодейците представиха „Бъдни вечер”.

С обичая „Сватба” състава беше включен във филма за Мирково наред с исторически и природни  забележителности.

С този филм Община Мирково се представи в Швейцария и Италия.

През 2013 година бяха заснети два филма с участието на фолклорният състав, а именно филми за  мирковските ястия и мирковските носии.

Участници в състава през годините и днес са:

Цонка Маринкова/ръководител/

Мария Гинина/постановчик/

 Александра И.Бикова, Атанас Козаров, Цвятко Джамбазов, Стоимен Пенчев,

Елисавета Хрискова, Никола Дешов, Тодор Маслев, Александър Маслев,

Велко Събев, Георги П.Карагеоргиев,

Георги Д.Карагеоргиев, Иван Вълев Александър Хрисков, Николина Димитрова, Димитър Велков,

Асен Кренев, Борислав Вълев, Александра Др.Бикова, Иванка Джамбазова,

Мария Бикова, Иванка Лисева Радка, С.Карагеоргиева, Добринка Илиева,

Радка И.Карагеоргиева, Стаменка Гърбева, Недялка Грохчева, Рада Томева,

Мария Савова, Недялка Текерлекова, Александра М.Бикова, Нели Лачева,

Дина Груйчева, Христина Козарова, Христина Синигерова,

Петранка Нончева, Стаменка Станишева, Мария Йотина, Петър Бояджиев,

Методи Станчев, Никола Станчев, Никола Дуков, Христина Данкина,

Параскева Гетова Ганка Синигерова Младен Лачев Иванка Асенова

Цветанка Данкина, Методи Хрисков, Христина Хрискова,

Даниела Бикова, Цветелина Папазова, Поля Папазова, Мария Текерлекова,

Георги Събев, Даниел Георев, Спас Шутов, Елисавета Асенова,

Анна Илинова, Георги П.Кренев, Тодор Тотев ,Иванка

Т.Кръстева, Иванка Коевска, Маргарита Дамянова,

Добринка Илиева, Иван Йотин, Данаил Тотев,

Фимка Хрискова, Параскева Козарева, Добри Козаров, Мария Йотина.

СЪСТАВ ПО БУФО-СИНХРОН

През 2000 година към читалището се изгражда състав по буфо-синхрон с ръководител Добринка Илиева-библиотекар при читалището.

Целта на този състав е да пресъздава и осмива съвременната действителност и се приема с голям интерес от публиката.

В него участват изключително млади самодейци и самодейци от театралният състав.Групата наброява над 30 човека.

Имат подготвени и представени на 25 клипа, които са заснети и се съхраняват в архива на читалището.

В този състав са учасвали и участват:

Христо Козарев, Станчо Маринков, Петър Бояджиев, Мария Илиева,

Добринка Илиева, Методи Станчев, Иванка Илинова, Николина Димитрова,

Ивайло Кюренов, Петър Мутафов, Нина Кидикова,Донка Александрова,

Венцислава Узунова,Радка Илиева,Анна Илинова,Гроздана Стоева,Марко

Тодоров, Г еорги Д.Карагеоргиев, Алекси Текерлеков, Станислав Димитров,

Ангел Илинов, Павел Божков, Мария Текерлекова, Светла Филипова, Васил

Василев, Веселка Петрова, Петър Пенчев, Цвятко Джамбазов, Спас Шутов,

Кирил Илиев,Николинка Александрова ,  Николинка Мутафова , Добри

Козарев,Деляна Къркеланова, Наталия Георгиева и Ваня Лачева, Стефка

Дешова.

МАНДОЛИНЕН ОРКЕСТЪР – МИРКОВО

На 19 януари 1954 година няколко самоуки музиканти слагат началото на мандолинния оркестър в с. Мирково.

Това са Петър Калчев, Георги Нестеров, Методи Станчев, и Кирил Домбев .

Най – голямото съдействие оказала Цонка Маринкова, която раполагала с грамофонни плочи.

През 1955 г., под ръководството на учителките Лучка Кирилова и Кръстана Пердева се формирала вокална група, която разучава песни и се приобщава към мандолинния оркестър.

През 1959 г., мандолинния оркестър и вокалната група се явяват на общински фестивал, на който член  на журито е Петър Панов.

Тази щастлива случайност довежда Петър Панов в с. Мирково, които цели 35 години е ръководител на мандолинния оркестър и на ансамбъла за песни.

Той създава и школа по мандолина, а учениците му постъпваха в оркестъра.

Стотици са изявите им не само в Мирково, но и на окръжни, национални и международни фестивали.Към мандолинния оркестър имаше и женски хор  и с това беше сформиран  ансамбъл , които наброяваше 104 оркестранти и певици.

Ансамбълът и неговият ръководител са лауреати и носители  от  IV,V и  VI РФХС.

Оркестърът се гордее и със званието   „ Представителен” на последният фестивал на художествената самодейност .

През 1996 г., се преустановява дейността на оркестъра.

Дълги години мечтата на Читалищното настоятелство беше възстановяването на тази стара традиция – музиката на мандолината.

И така през октомври 2014 година мандолинния  оркестър беше  възстановен, като негови оркестранти бяха възпитаниците  от оркестъра на Петър Панов.

Закупени бяха  мандолини, мандоли, китари, калъфи за инструментите , стойки за ноти и нови костюми за инструменталистите.

Ръководител на мандолинния оркестър е Николай Петров.

Възстановения състав започва своите изяви, както на мирковска сцена, така и по сцените на читалищата на Сердногорието.

Има участия на фестивали, където печели призови места. През  месец май 2017 година  по инициатива на Добринка Илиева – Председател на читалище Мирково,   беше организирана първата среща на мандолинните оркестри в България под надслов „ Свири ти моя мандолино”.

На този празник взеха участие шест състава, като на Мирковския  оркестър , тържествено с кръщавка , беше дадено  името „ Петър Панов”.

В знак на признателност бившия диригент Петър Панов  направи дарение на читалището  стотици партитури за пълен мандолинен оркестър.

И днес с гордост можем да се похвалим с богатата колекция от музикални  произведения от български и чужди автори. В края на 2017 година беше създадена школа за мандолина, чиито ръководител е Николай  Петров .

Оркестранти в Мандолинен оркестър „ Петър Панов” :

  1. Николай Петров – Първа мандолина
  2. Елена Пушкарова – Първа мандолина
  3. Теодора Петрова – Втора мандолина
  4. Ненка Бедрозова – Втора мандолина
  5. Станимир Станков – Мандола
  6. Донка Карпузова – Мандола
  7. Добринка Илиева – Китара
  8. Добри Козаров – Китара и чело
  9. Иван Йотин – Дайре и тарамбука
  10. Цветанка Данкина – Певица

ДУХОВА МУЗИКА

От архива на читалището е видно, че духова музика е имало още през 1928 година.От създаването до днес тя не е прекъсвала своята дейност.

Няма празници без нейното участие.

Където и да се намираме ние мирковчаните, винаги разпознаваме специфичното свирене на нашата духова музика.

Дълги години ръководител е бил Методи Станчев, който е бил активен читалищен деятел, участник в почти всички състави на читалището.

Участници в духовата музика са били:Павел Д.Текерлеков, Павел Ив.Хрисков, Иван П.Карагеоргиев, Методи Н.Станчев, Методи Ив.Владов, Филип Хар.Пондев, Захари Н.Станчев, Владимир Ив.Владов,Никола Н.Кесов,Петър Ив. Гюров,Иван Г.Хрисков, Марин Илиев,Харалампи Харалампиев  и Георги Пав.Кренев.

Днес ни радват по празниците:

Тодор Тотев /ръководител на духовата музика/,

Иват Йотин, Цветко Цветков, Светослав Гърбев,

Стефан Динеков, Георги Рендаков, Христо Андреев и Илия Вълков.

СЪСТАВ ПО СПОРТНИ ТАНЦИ

Състава по спортни танци е създаден през 2006 година с ръководител Анна Ангелова.

Групата е изключително от деца.

Разучавани  са множество танци, които са посрещнати от публиката с голям интерес.

В група са участвали:

Лиляна Шумчева, Мария М.Горгорова, Нонка Пердева,

Ваня Лачева, Христина Несторова, Димитър Лалчев, Захари Станчев

,Деляна и Тереза Къркеланови, Нели и Михаела Захариеви и Мария Текерлекова.

ТАНЦОВИТЕ СЪСТАВИ НА МИРКОВО

През 1911 година в Мирково е образуван тамбурашки оркестър с малка танцова трупа под ръководството на Атанас Бояджиев.

Голям  майстор свирач бил Никола Улев, който е и автор на песента „Марио ле мадра гидио”.

Тя и до днес е любима песен на Мирковчани.

Тамбурашкият оркестър заедно с танцовата трупа изключително от млади хора са участвали на всички празници на селото по онова време.

Непрекъснато в редиците на музикантите и танцьорите са се включвали все талантливи и сърцати Мирковчани.

„Кошето”! Един стар, прастар средногорски обичай, пресъздаден от хореографа Борис Благоев  Капитански-ръководител на танцовият състав.

Годината е 1964.

На вторият  републикански фестивал на художествената самодейност Мирковчани са отново в своя апогей.

45 мъже и жени от танцовият състав възстановяват  обичая и  стават носители на званието „отличник”.Участници в нега са:

Димитър Попов,

Димитър Балев, Цветан Цветков, Иван Г. Хрисков, Цветан Балев,

Христо Коленцов, Харалампи Кренев, Никола Д.Козаров, Цвятко Мутафов,

Иван Павлов, Станко Шопов, Захари Маринов, Богдан Димитров,

Стоимен Николов, Венцислав Коленцов, Никола Текерлеков, Христо Луканов,

Славчо Гърбев, Иван Танов, Харалампи Филипов, Еленка Бабурова, Радка Нотова,

Петранка Филипова, Нели Станишева, Стаменка Станишева, Стефка Текерлекова,

Мария Шопова, Мария Найденова,

Николина Кацарова, Димитрина Крякова,

Христина Танова, Недка Събева, Мария Грохчева, Цветана Пердева,

Мария Гинина, Димитрина Н.Каракашева, Олга Кесова, Николина Маринкова,

Павел Текерлеков, Методи Станчев, Петър Гюров, Методи Владов,

Захари Станчев, Станчо Маринков, Николай Тотев.

И до днес един от най-харесваните състави на читалището са танцовите състави.Много са младите хора и малки деца, които  участват в тези състави. Неповторими и многобройни са хората, които  танцуват.Играни са танците:Варненски танц, Северняшки танц, Шопски танц,Тракийски танц,Джиновски танц,Мизийски танц,Лазарки,Пролетни игри, Кукли,Бригадири,Петрунино хоро и много други. За това много често се казва, че в Мирково Господ е наспорил много певци и танцьори.Ръководители на танцовите състави през годините са били Димитър Цветков,Матей Луков,Вълко Касабов,Ради Радев, Ангел Биков и семейство Албена и Данаил Тотеви.Читалището разполага с богата колекция от пъстри български носии .

През 70-80 години танцуваха:

Иван Попов, Александър Хрисков, Петър Барзилов, Стоимен Клюнчев,

Николай Кюренов, Димитър Илиев, Саве Карагеоргиев, Иван Луканов,

Милчо Иванов, Петрана Сиракова, Добринка Кръстева, Росица Контова,

Станка Карагеоргиева, Ненка Кюренова, Верка Бедрозова, Николай Ив. Козаров,

Христина Дойчева, Недялка Бояджиева, Донка Бабурова, Ненка Лоскова,

Зорка Лисева, Ненка Лалова, Мария Сим.Бикова, Мариана Найденова,

Мариана Шопова, Донка Минкова, Пепа Лисева,

Боряна Гърбева, Татяна Дешева, Павлина Кръстева,

По късно участници в танцовият състав:

Спас Шутов, Надка Стефанова, Петя Росенова, Лиляна Шумчева,

Нели Рашкова, Нели Захариева, Мария Текерлекова,

Елисавета Асенова, Светла Филипова, Анна Илинова,

Лизабед Георева, Теодора Георгиева, Теодора Ангелова,

Мария Георгиева, Мария Лалова, Румяна Атанасова, Лидия Карагеоргиева,

Искрена Иванов, Даниела Домбева, Станка Кренева, Ненка Маслева,

Нели Рашкова, Теодора Георгиева, Нели Ангелова, Александра Петрова,

Лина Лалчева, Валентина Стойкова, Гергана Вацова, Румяна Тодорова,

Петър Мутафов, Захари Бабуров, Костадин Лалов, Илко Бургазлиев,

Алекси Текерлеков, Димитър Бургазлиев, Симеон Хрисков.

А днес танцуват:

Наталия Георгиева, Мария Горгорова, Ваня Лачева,

Деляна Къркеланова, Надежда Козарева, Ирина Василева,

Сашка Василева, Тереза Къркеланова, Габриела Кренева,

Анета Ангелова, Ненка Козарева, Радостина Лачева,

Христо Мутафов, Михаела Щъркова, Димитър Щърков,

Николай Текерлеков, Димитър Филипов, Петя Георгиева,

Цветалина Дешева, Цветелина Червенкова, Валентин Червенков,

Деница Апостолова, Бистра Апостолова, Стефка Вълева,

Стоилка Стефанова, Янислав Александров, Василена Георгиева,

Теодора Хрискова, Неделина Минкова, Кристян Червенков,

Недялко Мутафов, Биляна Танова, Виктория Мариносян,

Рая Мирчева, Валя Христова, Антон Владов,

Анастасия Бургазлиева, Гергана Стойнова,

Дарина Велчева.

ДЕТСКА МАЖОРЕТНА  ФОРМАЦИЯ ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ – 1884” С.МИРКОВО

През месец ноември  2015 година в читалище „Христо Ботев-1884” с.Мирково по инициативата на Ецо Ецов се създаде детска мажоретна танцова формация. В нея се включиха десет момиченца на възраст от втори до пети клас.Първият подготвен танц  беше под надслов „Читалище наше любимо”. Вторият танц беше по песента на Веселин Маринов –„Аз знам Българьо аз знам”. Първото участие на мажоретната танцова формация беше на Коледният концерт на читалището.Множество са участията на тези малки изпълнители, а именно:През 2016 г. –Пролетен концерт на читалището, участие на групата в гр.Златица  на 11.05.2016г. в концерт посветен на Кирил и Методий, концерт посветен на 24-ти май в читалище Мирково, празник посветен на независимостта на България, в гр.София в „Подкрепяме българското” пред НДК, концерт посветен на 01.11.- деня на народните будители и на коледният концерт в читалище Мирково.Дарители на мажоретната танцова формация през тези години бяха Димитър Георов и Иван Велин-президенти на проспериращи фирми.Със средствата дарени от тях са закупени два вида  красиви мажоретни костюми и помпони.

EЦО БЛАГОЕВ ЕЦОВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА МАЖОРЕТНАТА ТАНОЦОВА ФОРМАЦИЯ– над 20 години директор на Основно училище „Георги Бенковски” с.Мирково. След пенсионирането му през 2015 години създава мажоретната танцова формация към читалището.Хореографията и изборът на музика е подбирана умело  от ръководителя на формацията.

УЧАСТНИЦИ:


1.Неделина Минкова

2.Виктория Мариносян

3.Дарина Велчева

4.Михаела Щъркова

5.Гергана Стойнова

6.Цветелина Дешова

7.Стоилка Стефанова

8.Илияна Йосифова

9.Цветелина Червенкова

10.Янка Пердева

ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА „ЩУРЧЕ”

Детската вокална група „Щурче” е създадена през 2000 година с ръководител Валентин Иванов-секретар на читалището, завършил музикалното училище в гр.Котел.

Той създава и школа по синтезатор, в която школа обучава и създава много добри музиканти.

Това са:Станислав Димитров, Стоимен Димитров и Васил Цветанов.Подготвя и Деляна Кенанова, която е приета в музикалното училище „Любомир Пипков” в гр.София.

 Детската вокална група става едно стабилно ядро от талантливи деца, които днес се вляха в редиците на естрадният състав.

Това са:

Анна Илинова

Мария Текерлекова

Светла Филипова

Елисавета Асенова

Мария Македонска

Петя Петрова

Надя Стефанова

Мирослава Бедрозова

Деляна Къркелонова

Иванка Лачева

Мария Горгорова

Лиляна Шумчева

ОСНОВАТЕЛИ НА МАНДОЛИННИЯТ ОРКЕСТЪР:

Надежда Петрова

Сава Савов

Христинка Несторова

Динчо Кирчев

Никола Синигеров

Петър Калчев

Методи Станчев

Иван Калчев

Георги Христов

Михаил Милев

Стефан Мутафов

Николай Тотев

Любомир Петров

Емил Петров

Любка Георгиева

Станчо Маринков

МЪЖКИ ХОР

Станчо Маринков

Цончо воденичаров

Денко Каракашов

Георги П.Кренев

Павел Шумчев

Иван Домбев

Недельо Къркеланов

Трифон Георгиев

Иван Н.Козаров

Венцислав Коленцов

Христо Коленцов

Иван Цв.Кренев

Никола Козаров

Цветан Цветков

Цвятко биков

Захари Бояджиев

Никола Г.Козаров

ЖЕНСКИ ХОР

Кичка Данчева

Христина Синигерова

Павлина Мешинкова

Олга Кесова

Анастасия Стефанова

Аля Синигерова

Иванка Арабаджиева

Стаменка Иванова

Цветанка Домбева

Стаменка Станишева

Мария Йотина

Йорданка Кренева

Верка Димитрова

Стойна Козарова

Александра Моминова

Дина Груйчева

Иванка лалова

Тотка Гърбева

Манка Лачева

Надежда Георгиева

Йорданка Домбева

Стоянка Кръстева

Мария Грохчева

Мария Харалампиева

Николина Стефанова

Надежда Стефанова

Лучка Кирилова

Ефимия П.Текерлекова

Ефимия Къркеланова

Тодорка вацова

Мария Тафраджиева

Неделка Дринчева

Неделка Мерджова

Елена Вълева

Анастасия богданова

Александра Бикова

Христина Козарова

Мария Къркеланова

Еленка Добрева

Цонка Маринкова

Анастасия попова

Радка Станишева

Цветанка лалова

Стефка Йотова

Петранка Филипова

Зорка Мерджова

Мария Гърбева

Христина Лисева

Тотка Кренева

Радка Пондева

Мария Мечкарова

МАНДОЛИНИСТИТЕ ПРЕЗ 80 И 90 ГОДИНИ:

Антон Тодоров-концертмайстор

Иван Захънов

Христина Захънова

Цонка Христова

Надка Христова

Цветанка Станчева

Ива Синигерова

Боряна Къркеланова

Христина Къркеланова

Ненка Бедрозова

Мария Вълева

Донка Карпузова

Стефан Мутафов

Бобрислав Мутафов

Елена Бедрозова

Павел Гърбев

Минка Велкова

Николай Хрисков

Цветан Василев

Цветанка Кеферова

Славчо Василев

Николина Текерлекова

Елена Иванова

Георги Иванов

Николай Шопов

Николай Къркеланов

Добри Н.Козаров

Христина Козарова

Божидар Геков

Росен Илиев

Любомир Петров

Емил Петров

Даниел Дойчев

Алекси Дойчев

Димитрина Станишева

Николина Христова

Николай Чолаков

Татяна Здравкова

Иван Дешов

Георги Лалов

Димитрина Дешова

Христо Нончев

Харалампи Нончев

Станчо Маринков

Никола Лазаров

Веселин Тодоров

Иванка Домбева

Николай Биков

Виктория Бикова

Добринка Илиева

Димитрина Шопова

Деляна Петкова

Пламен Петков

Нелина Гърбева

Еленка Николова

Марусия Тодева

Ани Коленцова

Мария Йорданова

Цветанка Йорданова

Георги Сарафов

Донка Козарова

Цецка Козарова

Мария Коленцова

Донка Мутафова

Станимир Станков

Мария Ецова

Венета Ецова

Иванка Кюренова

Христина Лачева

Георги Несторов

Росица Несторова

Нелина Гърбева

Анелия Найденова

Петър Асенов

Парашкева Василева

Николета Вълева

Николай Томев

Йордан Несторов

Никола Лазаров

Дора Боева

Светла Александрова

Росица Сарафова

Гергана Велчева

Хористки  през 80 и 90 години:

Анастасия Шопова

Анастасия Стефанова

Веска Филипова

Дора Василева

Добринка Илиева

Дора попова

Добрина Станишева

Добрина Козарова

Дина Грейчева

Иванка Арабаджиева

Иванка Лачева

Йорданка Цветкова

Лиляна вълева

Мария цоцина

Мария Йотина

Мария Стоянова

Мария Горгорова

Мария несторова

Мария Тодева

Мария Илиева

Мария Шопова

Иванка Данкина

Виолета Личева

Минка Козарева

Ненка Филипова

Ненка Домбева

Надежда Трифонова

Надежда Стефанова

Николина Кацарова

Николина Стефанова

Николина Маринкова

Параскева Козарова

Павлинка Кръстева

Пелагия Станкова

Пенка Сарафова

Радка Мирчева

Стоянка Данкина

Стефка Сарафова

Тотка Гърбева

Христина Сиракова

Цонка Маринкова

Иванка Данкина

Нели Пенчева

Фимка Хрискова

Елисавета Хрискова

Павлинка Дешова

Дафинка Пенчева

Мария Боева